2020 is een speciaal jaar, dat weten we allemaal. Het roeien staat al maandenlang op een laag pitje, door allerlei voorzorgsmaatregelen. Heel vervelend maar noodzakelijk…

Ook de gebruikelijke Bekers van België uitgereikt door de BRB konden dit jaar niet toegekend worden.

Als alternatief werd er dan gekeken naar de prestaties op Clubniveau over heel België.

Met veel fierheid kunnen wij melden dat KRCG de Yought Challenge Cup gewonnen heeft zowel bij de 14- als bij de 16-jarigen.

Proficiat aan al onze atleten, maar uiteraard ook aan onze trainers en begeleiders die deze prestaties hebben mogelijk gemaakt.