LIDGELDEN

Lidgelden 2020

Rekeningnummer

BE18 4460 1132 2165
Voor jeugdleden uit eenzelfde gezin wordt er vanaf het tweede jeugdlid een korting van 35€ toegekend.

Bij inschrijvingen vanaf 1 juli betaalt men 25 €/maand voor het aantal overblijvende maanden van het jaar.